ดาวน์โหลด Archives - กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

 ทำเนียบ Primary GMP ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2

ทำเนียบ Primary GMP ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2 สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ ทำเนียบผลิตภัณฑ์-2560ไตรมาส-2

 รายละเอียดการเก็บตัวอย่าง เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นบะหมี่ เกี๊ยว

ตามแผนการเก็บตัวอย่าง ปี 2560  ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยว : เส้นสด / เส้นบะหมี่ / เกี๊ยว ) 100 % รายละเอียดการเก็บตัวอย่าง เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นบะหมี่ เกี๊ยว 1.  เส้นก๋วยเตี๋ยว  ต้องเป็นเส้นสด  จำนวนการเก็บตัวอย่าง   ครึ่งกิโล 2.  เส้นบะหมี่   จำนวนการเก็บตัวอย่าง   ครึ่งกิโล 3. เกี๊ยว จำนวนการเก็บตัวอย่าง   ครึ่งกิโล หมายเหตุ : ควรเก็บตัวอย่างส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  ภายในวันนั้นๆ  

 แบบตรวจสถานพยาบาลใหม่ 2560

แบบตรวจใหม่ เวชกรรม ทันตกรรม การพยาบาล ตรวจอนุญาตและตรวจหลังอนุญาต 1. เวชกรรม 2.ทันตกรรม 3.การพยาบาล

 ประกาศเรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง “ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร” สามารถดาวน์โหลด รายละเอียดตามลิ้งค์ข้างล่างนี้ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0E/00153091.PDF  

 จำนวนสถานประกอบการที่เข้าข่าย GMP ปีงบประมาณ 2560

จำนวนสถานประกอบการที่เข้าข่าย GMP ปีงบประมาณ 2560   1.รายชื่อ สถานประกอบการอาหาร แยกตามรายอำเภอ 2.ข้อมูลประกอบด้วย เลขสถานที่   ชื่อผู้รับอนุญาต  ชื่อสถานที่ และที่อยู่ตามข้อมูลใบอนุญาตผลิตอาหาร หากมีข้อสงสัยใด กรุณาติดต่อ ภญ. ดวงธิดา  กนิษฐสวัสดิ์   รายชื่อ สถานประกอบการอาหาร แยกตามรายอำเภอ อ.เมือง สารภี หางดง อมก๋อย ฮอด จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยเต่า ดอยสะเก็ด ดอยหล่อ ฝาง พร้าว แม่แจ่ม แม่แตง แม่ริม แม่วาง แม่ออน แม่อาย เวียงแหง สะเมิง สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง  

 ข้อมูลสถานประกอบการเนื้อสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ปี 60

ในปีงบประมาณ 2560 ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีแผนการตรวจสถานที่ผลิตเนื้อสัตว์และทำการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ เพื่อเเป็นการเฝ้าระวัง การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในปี 60 มีรายละเอียดดังนี้ 1. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ได้แก่ ลูกชิ้น , หมูยอ , แหนม , กุนเชียง ,ไส้กรอก (5 ประเภท) 2. ปริมาณการสุ่มเก็บตัวอย่าง คือ อย่างน้อย 6 หน่วย แต่ น้ำหนักรวมกัน ไม่น้อยกว่า 400 กรัม 3. โรงงานไหนที่มีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มากกว่า 1 รายการ เช่น มีทั้งลูกชิ้น และหมูยอ หรือ ลูกชิ้น ใส้กรอก หมูยอ ก็เก็บมาทุกผลิตภัณ์ (ใน 5 ประเภทตามข้อ 1 ) 4. กรณีที่ผลิตภัณฑ์มีมากกว่า 1 สูตร เช่น ลูกชิ้นหมู […]

 ข้อมูลสถานประกอบการน้ำบริโภคฯ และ น้ำแข็ง ปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลสถานประกอบการน้ำบริโภค  สถานประกอบการน้ำบริโภคที่ต้องเก็บตัวอย่าง ปีงบ 60 ข้อมูลสถานประกอบการน้ำแข็ง  น้้ำแข็ง

 พระราชบัญญัติใหม่ !!!

พระราชบัญญัติฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๗ ก ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวม ๒ ฉบับ มีดังนี้ ๑. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่พรบ.วัตถุออกฤทธิ์2559 ๒. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่พรบ.สถานพยาบาล2559

 พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ 27 กันยายน 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในเบื้องต้นในแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1. เจ้าของกิจการที่ได้รับรองมาตรฐานแล้วให้ดำเนินการกิจการนวดตามปกติ จนกว่ามีประกาศแจ้งให้มาเปลี่ยใบอนุญาตหรือก่อนวันที่ 26มีนาคม 2560 2. เจ้าของกิจการที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอการรับรองมาตรฐานสามารถติดต่องานธุรกิจสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ในเวลาทำการราชการ 08.30-16.30น. จันทร์-ศุกร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆจนกว่ามีประกาศ 3.ผู้ให้บริการนวดและผุ้ดำเนินการสปาให้เตรียมเอกสารวุฒิด้านการนวดเมื่อสบส.ประกาศใช้กฎกระทรวงก้สามารถนำมาขึ้นทะเบียนต่อไป(ขณะนี้ให้รอก่อน) ซึ่งตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กำหนดให้กิจการประเภทสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือเพื่อเสริมความงาม และกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ต้องได้รับใบอนุญาต ซึ่งกฎหมายดังกล่าว มีผลควบคุมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้แก่ 1.กิจการสปาซึ่งให้การดูแลเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้น้ำบำบัด นวดร่างกายเป็นหลัก และมีบริการอื่นเสริมอย่างน้อย 3 อย่าง ที่กำหนดในกิจการสปา เช่น การให้บริการด้วยความร้อน อาทิ ประคบหินร้อน อบซาวน่า (Sauna), การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อาทิ แอโรบิค ฟิตเนส ฟิตบอล ไทเก๊ก, โยคะ, ฤาษีดัดตน, การทำสมาธิ อาทิ […]

 รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ 2559

รายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศได้ในจังหวัดเชียงใหม่ปีพ.ศ. 2559     สามารถdownload ได้ที่นี่ สถานีวิทยุFMที่ออกอากาศในจังหวัดเชียงใหม่2559  

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา