เรื่องเล่าชาวคบ.

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในการเขียนเรื่องเล่า “งานบันดาลใจสู่เรื่องเล่าชาวคบ.”ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกรียติจากวิทยากรระดับประเทศ ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ) และทีมวิทยากร เป็นการรวมตัวของเภสัชกรที่ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทั่วทั้งประเทศ ไม่ว่าจาก ภาคเหนือเชียงราย พะเยา แพร่ พิษณุโลก  ภาคอีสาน ขอนแก่น ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ภาคกลาง สละบุรี ลพบุรี ชลบุรี ตะวันออก จันทบุรี ระยอง  และใต้ ตรัง นราธิวาส รวม 40คน ติดตาม เรื่องเล่าชาวคบ.ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกและรูปเล่มเร็วๆนี้  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 484994858548403

อ่านเรื่องเล่า สินค้าจอมวายร้ายคนขายจอมหลอกลวงเล่ม1และเล่ม2ได้ที่นี่

เรื่องเล่าคบ2556

เรื่องเล่าคบ2557

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา