สไลด์นำเสนอ ความรู้การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แนวทางการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทำอย่างไร
“ไม่ผิดกฎหมาย”
“ไม่หลอกลวงประชาชน”
“ขายได้”

โปรสเตอร์ตัวอย่างคำโฆษณา

โหลดอ่านเลยได้ที่นี่นำเสนอความรู้โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา