รายละเอียดการเก็บตัวอย่าง เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นบะหมี่ เกี๊ยว

ตามแผนการเก็บตัวอย่าง ปี 2560 

ผลิตภัณฑ์จากแป้ง (เส้นก๋วยเตี๋ยว : เส้นสด / เส้นบะหมี่ / เกี๊ยว ) 100 %

รายละเอียดการเก็บตัวอย่าง เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นบะหมี่ เกี๊ยว

1.  เส้นก๋วยเตี๋ยว  ต้องเป็นเส้นสด  จำนวนการเก็บตัวอย่าง   ครึ่งกิโล

2.  เส้นบะหมี่   จำนวนการเก็บตัวอย่าง   ครึ่งกิโล

3. เกี๊ยว จำนวนการเก็บตัวอย่าง   ครึ่งกิโล

หมายเหตุ : ควรเก็บตัวอย่างส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  ภายในวันนั้นๆ

1271260152

 

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา