ประชุมเชิงปฎิบัติการผู้ประกอบการผลิตอาหารเข้าสู่มาตรฐานPrimary GMP

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการผู้ประกอบการผลิตอาหารเข้าสู่มาตรฐานPrimary GMP

ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมจำนวน 109 คน ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารประเภทต่างๆเช่น ข้าวแตน , น้ำพริก , ถั่วทอด,มันฝรั่งทอดเป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จัดฐาน ความรู้เรื่องการใช้วัตถุเจือปนในอาหาร  นอกจากนี้ยังมีฐาน สุขลักษณะของผู้ปฎิบัติงาน ฐาน การเลือกใช้อุปกรณ์และภาชนะบรรจุ ทีมงานกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิต เพื่อประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย สะอาด อร่อย ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมสนใจรายละเอียดสามารถ Download ได้

26006 26007 26005 26002 26001 26011 26003 26004

เอกสารdownload

ประกาศกระทรวงสาธารณสึข(ฉบับที่342) พ.ศ. 2555 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษา อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ประกาศ342

 

ประกาศกระทรวงสาธารรสุข(ฉบับที่ 343)พ.ศ. 2555 เรื่องฉลากประกาศ343

การจัดประเภทอาหารแปรรูป

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา