ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา

ด่านอาหารและยาท่าอากาศยานเชียงใหม่ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำด่านอาหารและยาจำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

3.มีพาหนะเดินทางในการทำงาน

4.สามารถทำงานเป็นกะได้

5. อายุ20-35 ปีบริบูรณ์

6.มีสัญชาติไทย

7.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

รับสมัครจนท.ด่าน รับสมัครจนท.ด่าน2 รับสมัครจนท.ด่าน3 รับสมัครจนท.ด่าน4 รับสมัครจนท.ด่าน5 รับสมัครจนท.ด่าน6

หรือโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-281352 , 094-8263638

e-mail:fdacnx@gmail.com

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา