ทรามาดอล อันตรายจริงหรือ!!

ทามาดอล

ยา tramadol

จากข่าวการเตือนภัยการใช้ยาแก้ปวดเม็ดเขียว-เหลือง (tramadol: ทรามาดอล) ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ที่กล่าวถึงการใช้ยาจนติดและผู้ป่วยอาการแย่ลงเรื่อยๆ (อ่านข่าว:http://www.thairath.co.th/content/ 815971) และข่าวการบุกจับการขายยาทรามาดอลที่ผิดกฎหมาย (อ่านข่าว: http://www.innnews.co.th/shownews /show?newscode=752284) ดังนั้น ในที่นี้จึงรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของทรามาดอลมาให้ทราบกัน

ยาทรามาดอล (tramadol) เป็นยาที่มีข้อบ่งใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรงคล้ายกับมอร์ฟีน (morphine) ขนาดที่ใช้จะอยู่ที่ 25-100 มิลลิกรัม (สูงสุดไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อวัน) เนื่องจากมีฤทธิ์แก้ปวดต่ำกว่า morphine จึงไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษเหมือนกับ morphine แต่ในกรณีที่ใช้ในขนาดสูงจะทำให้มีอาการเคลิ้มสุข จึงเป็นที่มาของการนำยาไปใช้ในทางที่ผิด

การใช้ทรามาดอลเกินขนาดทำให้เกิดอาการเซื่องซึม รูม่านตาหรี่  อัตราหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง คลื่นไส้อาเจียน เหงื่อออก นอกจากนี้ทรามาดอลสามารถทำให้เกิดอาการชักได้มากกว่ายาอื่นในกลุ่มยาแก้ปวดที่เป็นอนุพันธ์ของมอร์ฟีน ในกรณีที่เกิดพิษรุนแรงจะมีอาการ ไม่รู้สึกตัว ชัก ความดันโลหิตต่ำ อาจพบการกดการหายใจได้

 ตามกฎหมายยา ยาทรามาดอลจัดเป็นยาอันตรายสามารถหาซื้อได้ในร้านยาทั่วไป เพื่อป้องกันการนำยาไปใช้ในทางที่ผิด ทางกฎหมายจึงมีมาตรการควบคุมโดยจํากัดปริมาณการจําหน่ายจากผู้ผลิตไปยังร้านขายยาไม่เกิน 1,000 เม็ดต่อแห่งต่อเดือน และจํากัดการขายจากร้านขายยาไม่ควรจ่ายยาเกินครั้งละ 20 เม็ด และห้ามจําหน่ายยาทรามาดอลให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปีหรือผู้ที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ และทางร้านต้องทำบัญชีซื้อ-ขายเพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย และสำหรับเภสัชกรจะมีการพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตขายยาและส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพต่อไป

เอกสารอ้างอิง

  1. กองควบคุมวัตถุเสพติด. Tramadol [Internet]. Narcotic.fda.moph.go.th. 2016 [cited 29 December 2016]. Available from: http://narcotic.fda.moph.go.th/welcome/?p=4326
  2. Tramadol ภัยร้ายที่คุณไม่รู้ [Internet]. Pharmacy.mahidol.ac.th. 2016 [cited 29 December 2016]. Available from: http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/knowledge_full.php?id=20

โดย: นศภ. อัญพัชญ์ พูลโพธิ์ทอง รหัสนักศึกษา 541010162 นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน สสจ. เชียงใหม่

 

ร้องเรียน Online

อย. ขอบอก

  อย.Reporter ประจำเดือน กุมภา

ร้องเรียน online

แจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ ผ่านร

สำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่

เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุข

เว็บไซต์แนะนำ

รวมเวปไซท์แนะนำต่างๆของสำนักสา